"Strømmen"

-Fisket foregår fra elvas østside.

Sonens nedre del består av de første strømrasene laksen møter i Mandalselva. Disse strekker seg ca 300 meter oppover elva med vekslende raske og noe roligere partier. En stor høl i øvre del av sonen er siste hvilested før laksen møter sin første store utfordring - Nødingsfossen. Fangst kan  ingen garantere, men en opplevelse her med to og tre laks i luften samtidig er ikke uvanlig. Sonen egner seg for flue- sluk- og markfiske, men å beherske speykast vil være stor fordel for fluefiskeren.

Motfiske kan forekomme. Vis hensyn, og rullèr. Sonen er lang,  og fiskeplassene mange.  Motfiske fra båt kan forekomme i hølen.

Lavvo og gapahuk med grill og kokemuligheter gjør fiskepausene komfortable. Toalett i umiddelbar nærhet. Kjøleskap med frys til fangsten står til disposisjon på gården, ca. 100 meter fra elva. Kjørevei helt fram til lavvo, ca. 15 meter fra elvebredden. Parkering ved lavvo.

 

 

 


 

Felles for begge sonene:

1. Alt fiskeutstyr som benyttes i elva skal desinfiseres. Dette gjelder også vadere, hover o.l. Det fiskerens eget ansvar å skaffe gyldig stempel for dokumentasjon av desinfisering. Nærmeste desinfiseringsstasjon er Møll Besninstasjon, Sandnes Camping og Mandal Sport Intersport.

2. Bespisning til grupper på minimum 5 personer kan selvfølgelig ordnes og vi arrangerer da etter nærmere avtale med Deg/Dere.